Tuesday, 18 September 2012

Vis & Misi

Visi & MisiVisi

Di Hai-O Marketing, kami ingin memperkaya dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menawarkan peluang perniagaan dan produk yang berkualiti.

Misi

  • Kami bertekad untuk menjadi lebih berkualiti, berinovasi, dan mempunyai produk yang ada kelebihan.
  • Kewujudan kami adalah untuk menyuburkan dunia keusahawan di segenap pelusuk dunia.
  • Kami ingin membentuk kesetiaan di kalangan pengedar di seluruh dunia.

FALSAFAH

Kepuasan Pelanggan: Menyediakan nilai tambah kepada pelanggan dengan menyediakan produk-produk yang berkualiti, dan perkhidmatan kepimpinan.
  • Persaingan: Menitikberatkan kelebihan berdaya saing dan kebijaksanaan dalam usaha mencapai kejayaan dan perkembangan yang berterusan.
  • Budaya Tempat Kerja: Memupuk dan mempertingkatkan dasar pengetahuan dan ilmu dalam persekitaran pekerjaan untuk memantapkan kerja berkumpulan, dan mencapai matlamat dalam menghadapi apa juga cabaran dalam dunia perniagaan.
  • Tanggungjawab: Meningkatkan kepercayaan dan nilai pulangan kepada para pemegang saham.
  • Kemasyarakatan: Menghargai setiap jasa dan penghargaan yang dicurahkan oleh masyarakat. Menyalurkan semula sumbangan kepada masyarakat dalam bentuk kewangan atau bantuan ehsan sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan mereka

No comments:

Post a Comment